دکتر طه مهدوی

دکتر طه مهدوی

دکتر طه مهدوی

تحصیلات استاد

فارغ التحصيل علامه حلي ١ و دكتراي عمومي داروسازي

سوابق تدریس

مدرس شیمی کنکور، سمپاد، فرزانگان ۲ و ۶، علامه حلی ۵ و ۱۰
دبیرستان‌های ربانی، اندیشه خرد، قلم سفید اصفهان، ادیب دماوند و …

تالیفات

کتاب ویژه نامه شیمی
طراح آزمون‌های آزمایشی قلم چی، گزینه دو و …

اطلاعات بیشتر دوره
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس دکتر طه مهدوی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های دکتر طه مهدوی

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد