استاد پیمان‌ بیگدلی

استاد پیمان‌ بیگدلی

استاد پیمان‌ بیگدلی

تحصیلات استاد

کارشناسی ارشد زبان آلمانی
مدرس جامعه شناسی و تاریخ جغرافی از سال ۸۲

سوابق تدریس

تدریس در مدارس: فرهنگ ۷، فرزانگان ۱، فرهنگ ۱۰، فرهنگ ۱۳، اندیشه خرد، ثامن، امام جعفر صادق (ع)، ماهور، مهرآیین، مهرنامی، نرجس، اوج، نوآور، جامی،

تالیفات

همکاری در تالیف کتاب: انتشارات صفر کلوین، مهروماه، بیست، گلواژه
طراحی تست در گزینه ۲
برنامه های تلویزیونی گزینه جوان، کارنامه ۲۰، فرصت برابر

اطلاعات بیشتر دوره
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد پیمان‌ بیگدلی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد پیمان‌ بیگدلی