استاد میثم فلاح

استاد فلاح

استاد میثم فلاح

تحصیلات استاد

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سوابق تدریس

مدرس لوح‌های آموزشی رایان و آفبا
مدرس آموزشگاه‌های نگرش تهران ، اندیشه اهواز، بهارستان کرج، رضوانه تهران، راه و اندیشه تهران، علوم تهران ، اندیشه و خرد تهران، همگامان شهریار، هستی کرمان، مهتا رشت

تالیفات

مولف انتشارات راه اندیشه

 

اطلاعات بیشتر دوره
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد میثم فلاح از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد میثم فلاح

تاریخ شروع دوره: 1402/07/19
چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
تاریخ شروع دوره: 1402/05/18
چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰
تاریخ شروع دوره: 1402/07/12
چهارشنبه ، ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵
تاریخ شروع دوره: 1402/05/18
چهار‌شنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰