استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

استاد میثم فلاح

تحصیلات استاد

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سوابق تدریس

مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا
مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج، اندیشه اهواز، همگامان شهریار

تالیفات

مولف انتشارات راه اندیشه

 

نمونه تدریس استاد
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد میثم فلاح از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد میثم فلاح

تاریخ شروع دوره: 1402/07/19
چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
تاریخ شروع دوره: 1402/05/18
چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰
تاریخ شروع دوره: 1402/07/12
چهارشنبه ، ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵
تاریخ شروع دوره: 1402/05/18
چهار‌شنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰