استاد مرتضی زینعلی

استاد مرتضی زینعلی

تحصیلات استاد

مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران

تالیفات

مولف منتخب جشنواره رشد
مولف کتب استاندارد امتحان نهایی
مولف کتب زبان تخصصی کنکور
مولف کتب توربوجت گاج
مولف کتب سیر تا پیاز گاج

اطلاعات بیشتر دوره
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد مرتضی زینعلی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد مرتضی زینعلی

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
تاریخ شروع دوره: 1402/05/15
یکشنبه‌‌ها ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۴۵
تاریخ شروع دوره: 1402/05/15
یکشنبه‌ها ساعت 15:30 الی 17:00
تاریخ شروع دوره: 1402/02/02
یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد