استاد مجید علایی نسب

استاد علایی نسب

استاد مجید علایی نسب

تحصیلات استاد

مهندس برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق تدریس

۱۸ سال سابقه تدریس در مدارس نگرش , نوآور و مدارس منطقه ۱و۳و۴

اطلاعات بیشتر دوره
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد مجید علایی نسب از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد مجید علایی نسب

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد