استاد فرهاد مددی

استاد فرهاد مددی

استاد فرهاد مددی

تحصیلات استاد

مهندسی شیمی ‌دانشگاه علم و صنعت

سوابق تدریس

تدریس در مدارس روشنگران، نگرش، اندیشه و‌خرد، هدف، مهر مینو
تدریس در آموزشگاه های پرستو ، همگامان دانش ( شهریار)

تالیفات

طراح سوالات آزمون های آزمایشی

اطلاعات بیشتر دوره
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد فرهاد مددی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد فرهاد مددی

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد