کلاس آنلاین زمین شناسی یازدهم ۱۴۰۴

دکتر رجایی
کلاس آنلاین زمین شناسی یازدهم ۱۴۰۴
تاریخ شروع دوره: 1403/06/05
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۴۵

در این دوره خواهید دید:

تدریس کامل کتاب درسی زمین شناسی یازدهم
پاسخ به تمام فعالیت ها و پرسش های کتاب
بررسی نمونه تست ها و سوالات مرتبط

خرید دوره
قیمت منطقه ۱ 1,50,000 تومانقیمت منطقه ۲ 1,42,000 تومانقیمت منطقه ۳ 1,35,000 تومان