کلاس آنلاین ریاضیات تجربی یازدهم ۱۴۰۳

استاد علی مقدم‌نیا
کلاس آنلاین ریاضیات تجربی یازدهم ۱۴۰۳
تاریخ شروع دوره: 1402/05/07
ساعت آموزش: شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰

در این کتاب تأکید اصلی بر پرورش قوه توانایی حل مسئله و انجام محاسبات است. ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده و به 7 فصل تقسیم میشود. در این دوره ریاضی تجربی پایه یازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

خرید دوره
قیمت
رایگان
قیمت منطقه اول 1,350,000 تومانقیمت منطقه دوم 1,290,000 تومانقیمت منطقه سوم 1,220,000 تومان