کلاس آنلاین هندسه یازدهم ۱۴۰۳

استاد مجید علایی‌نسب
کلاس آنلاین هندسه یازدهم ۱۴۰۳
تاریخ شروع دوره: 1402/05/02
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵

قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش نمادین (الگوها، رابطه ها، تابع ها)، هندسه و اندازه گیری، داده ها و آمار و احتمال را در بر می گیرد. این کتاب به 3 فصل تقسیم میشود. در این دوره هندسه پایه یازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

خرید دوره
قیمت
قیمت منطقه اول 1,350,000 تومانقیمت منطقه دوم 1,290,000 تومانقیمت منطقه سوم 1,220,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود