کلاس آنلاین ادبیات دهم ۱۴۰۳

دکتر علیرضا عبدالمحمدی
کلاس آنلاین ادبیات دهم ۱۴۰۳
تاریخ شروع دوره: 1402/05/17
ساعت آموزش: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۴۵

ادبیات دهم

کتاب ادبیات پایه دهم شامل ۸ فصله که این فصل‌ها شامل:ادبیات تعلیمی،ادبیات پایداری،ادبیات غنایی،ادبیات سفر و زندگی، ادبیات انقلاب اسلامی،ادبیات حماسی،ادبیات داستانی و ادبیات جهانه.

رویکـرد خـاص برنامۀ فارسـی آمـوزی، رویکرد مهارتی هست،یعنی به آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرا زبانی و ادبی تاکید داره.ما در این کتاب یاد می‌گیریم که متن در سـه قلمرو بررسـی میشه: زبانی، ادبی و فکری. توی دوره آنلاین ادبیات دهم تام‌لند، شما به بهترین شکل و با بهترین اساتید به یادگیری این پایه مهم می‌پردازین.

خرید دوره
قیمت
قیمت منطقه اول 950,000 تومانقیمت منطقه دوم 905,000 تومانقیمت منطقه سوم 855,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود