بسته دروس اختصاصی دهم + مشاوره تحصیلی | انسانی ۱۴۰۴

06
بسته دروس اختصاصی دهم + مشاوره تحصیلی | انسانی ۱۴۰۴
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت آموزش: هر درس متغیر می‌باشد
خرید دوره
قیمت
16,000,000 تومان

به مبلغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

همچنین ببینید

دوره های مشابه